NICOLAY ARKEOLOGISK TIDSSKRIFT

ETBL. 1967

Hovedmålsettingen for tidsskriftet er å være et medium der studenter og fagfolk på alle nivåer kan publisere tekster. Nyutdannede, feltledere, andre arkeologer og forskere har levert bidrag siden 1967. Nicolay kommer ut med en – to utgaver i året, hvorav ett nummer er feltnummer der arkeologisk feltarbeid står i sentrum. Andre temaer har blant annet vært graver, stein, middelalder, teknologi, skip, middelhavet, kulturminneforvaltning, og formidling. Salg av Nicolay foregår primært via årsabonnement, men selges også i løssalg ved bestilling fra vår nettside/ per epost.

Tilhørlighet

Universitetet i Oslo, Det humanistiske fakulte

Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie

@Ingeborg Møller Pedersen