UTGAVER

UTGAVE 134 – SAMISK ARKEOLOGI

UTGITT 2022

ARTIKLER

Astrid Tomine Torsvåg
Hvem var menneskene i Innlandet i yngre jernalder og hvordan levde de? – En undersøkelse av samiske bosettinger, fangstmarksgraver og fangstanlegg

Anne May Olli
Utstilling av samiske gjenstander i et samisk museum!

Asgeir Svestad
Samiske Gjenbegravelser – noen etiske betraktninger

Marie Bergman Pindsle
Kan mangfold representeres i en kulturarv skapt innenfor en nasjonal ramme?

Silje Haugen
Oslomarkas folk- om skogfinner og skogfinske kulturminner

Dante Consiglieri
The dual identity of Scandinavia

BOKANMELDELSE

Andrine Nerheim
En kort introduksjon av Norge i middelaldere

Forside illustrasjon: Nicola Dahle