UTGAVER

UTGAVE 133 – FELT

UTGITT 2021

ARTIKLER

Linnea Syversætre Johannesse
Digital Dokumentasjon på Dobeltspor Dilling – Fra Registrering til Utgravning og Forskning

David Grimaldi
Bachelorkvoten

Ragnar Orten Lie og Vibeke Lia
Svartmetallsøk på Borre

Raven Todd DaSilva
Archaeology is Not Neutral: Fieldwork in North Macedonia During the Syrian Refugee Crisis

NOTAT

Joakim Gabrielsen
Feltarbeid utenom Bachelorkvoten

BOKANMELDELSE

Torbjørn Jensen
«Evolusjonens Menneske – Menneskets Evolusjon»

Forside illustrasjon: Ingeborg Møller Pedersen
Forside Illustrasjon: Ingeborg Møller Pedersen