UTGAVER

UTGAVE 132 – TVERRFAGLIGHET

UTGITT 2020

ARTIKLER

Martin Furholt
Ancient DNA og arkeologi: muligheter og utfordringer i en ny debatt om migrasjon

Christos Erich M. Tziotas
Kunstig Intelligens og Maskinlæring i Arkeologi: et prosjekt innen nøstvet- og trinnøkser

Sofie Scheen Jahnsen og Unn Pedersen
HEI: Heritage Experience Initiative

INTERVJU

Mads Prøitz
An interview with Cameron Wildridge

BOKANMELDELSE

Elisabeth Aslesen
«Arkeologi: kort fortalt»

Forside Illustrasjon: Elisabeth Aslesen