NICOLAY NICOLAYSEN

Hvem var mannen som vårt tidsskrift er oppkalt etter:

Nicolay Nicolaysen (1817-1911) ble i 1860 ansatt som Norges første statslønnede antikvar av Stortinget for å «beskæftige sig med Rigets Fortidslevninger». Vervet ble knyttet til Forening til Norske Fortidsminnesmærkers bevaring som hadde blitt opprettet i 1844. Nicolaysen satt som formann for foreningen fra 1851 til 1899. I løpet av sin tid som formann gravde han ut omkring 1400 gravhauger!

Han hadde en meget omfattende utgravning- og undersøkelsesvirksomhet i løpet av sin karriere. De mest kjente er hans utgravning av Munkelivsklosteret i Bergen, Mariakirken i Oslo og utgravningen av Gokstad-skipet, men dette er brøkdeler av hans samlede arbeide. Han deltok også aktivt i restaureringen av Trondheims domkirke og kongehallen på Bergenhus. Han har også ytt en betydelig innsats for kunsthåndverkets fremme. Han sto blant annet bak opprettelsen av Kunstindustrimuséet i Oslo.

Nicolaysens litterære produksjon var omfattende. Hans mest kjente verker er: «Mindesmerker af Middelalderens Kunst i Norge», «Norske stiftelser» (1-5), «Norske Magazin» (1-3), «Norske Bygninger fra Forntiden» (1-3), «Norske Fornlevninger», «Langskipet fra Gokstad» og «Kunst og Haandværk fra Norges Fortid». Han sto også for utgivelsen av «Aarsberetningerne fra Foreningen til Norske Fortidsminnesmærkers Bevaring» fram til 1899, der han redegjorde for årets utgravninger og undersøkelser.